Inschrijving

Inschrijving via onderstaand webformulier. De inschrijving is pas bevestigd na ontvangst van het voorschot €150 per persoon op rekeningnummer BE22 9730 9536 2047 op naam van Kerstski.

Als de reis door omstandigheden niet doorgaat, wordt het voorschot teruggestort met aftrek van gemaakte kosten. (bv. reeds betaalde voorschotten die niet opvorderbaar zijn)